JUNTA DIRECTIVAMEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ESCOLA DE MÚSICA

 

 

President:

 

Sergi Bolea i Escrich

 


Vicepresidenta:

 

Mª. Dolores Medina Giménez

 


Tresorera:

 

Mari Carme Tordera Chasan

 

 

Secretària:

 

Elena Alemany Campos


 

Vocals:

 

Sara Mengual Hilinguer

 

Xelo Montoro Navarro

 

Esther Navarro Garcia

 

Cristòfol Rodrigo De los Dolores

 

Francisco Javier Rodrigo De los Dolores

 

Victor Segura Alemany