MEMBRES

President: Miguel Ángel López Pérez

Vicepresident: Pepe González Sánchez

Secretària: Eva Mª Caballero Escrivá

Sotsecretària: Inma Pla Salvador

Tresorer: Fernando Furió Tárrega

 

VOCALS/ALTRES FUNCIONS

 

Arxiu: Cristòfol Rodrigo de los Dolores/Vicent Verdeguer Juanes

Delegat de banda: Josep Sesé Chilet

Sotsdelegat de Banda: Carlos Salmerón Alemany

 

Joventut i àrea social: Noelia Miranda Cámara/Jose Salmerón Alemany

Local social: Pepe González Sánchez

Protocol i logística de events: Cristòfol Rodrigo de los Dolores/Marcos Campos Añón/Francis André Cléry

Xarxes socials i página web: Noelia Miranda Cámara

Gestió d’instruments: Daniel Moreno Urban/Inma Pla Salvador

Tràmits administratius: Pepe González Sánchez/Marcos Campos Añón

 

Relacions amb la Banda Simfònica: Miguel Ángel López Pérez

Relacions amb la Banda Juvenil: Jose Salmerón Alemany

Relacions amb la Banda Infantil: Daniel Moreno Urban

Relacions amb el Cor: Marcos Campos Añón/Francis André Cléry