Instruccions de matriculació curs 2021-2022

A aquesta secció trobareu els fulls de matrícula del proper curs, que serà obligatori entregar emplenats a secretaria o bé mitjançant el nostre correu electrònic: info@siummontserrat.com


Enguany serà requisit obligatòri entregar el full de matrícula emplenat per a tindre dret a elegir horaris, en cas de no entregar full no es considerarà matriculat l'alumne.


El termini per entregar les matrícules serà fins el 23 de juliol de 2021.


Per a qualsevol dubte o sugerència es podeu posar en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic info@siummontserrat.com o via telèfonica a través del número 962998477 en horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 hores.