Directora

MARTA MÁRMOL GARCÍANaix a València el 1985. Realitza els seus estudis al ConservatoriMunicipal Josep Iturbi, on acaba el grau mitjà de Piano amb F. Tortajada.Prossegueix els seus estudis amb W. Mandemaker a Codarts Hogeschool voor deKunsten a Rotterdam i el 2011 hi obté el títol superior de Direcció de Cors.Amplia la seua formació amb cursos i classes de direcció coral amb E.Cifre, P. Vañó, M. Oca, E. de la Linde, C. Contreras, J. R. Gil-Tàrrega, L.Vilamajó, direcció d'orquestra amb J. L. Martinez, C. Soler (Espanya) S. Mas iJ. Bierhance (Viena) H. Leelenders, A. van Beek (Rotterdam), música antiga iclavecí amb R. Madrid, M. Schultheiss, C. Mena, L. Climent, M. Molina; jazz ambR. Belda i cant amb M. A. Peters, P. Fernández, M. Muñoz i M. Boullosa, P.Moral i C. de Jongh.Com a cantant ha participat en diferents projectes didàctics com el disc Cançons de Nadal III de la Conselleriade Cultura i les Audicions per aescolars a l'Auditori deTorrent amb la funció Qui Canta? i enregistraments dels discos Et in carnmea amb CapellaSaetabis dirigida per R. Madrid, Missa per aorgue de Bach i Rèquiem de Duruflé amb elLaurens Cantorij dirigit per W. Mandemaker. És membre del Grup Ricercare.Ha estat monitora de l'Escola Coral de Quart de Poblet, on ha dirigit elsgrups Menudalla, el cor de la Tercera Edat, cor de cambra Ad libitum, ha estatajudant de direcció de la coral Virelai. Ha dirigit els tres grups de la coraldel Barri del Crist, ha impartit classes de piano i solfeig al CEU Sant Pablo,on ha dirigit el cor infantil. Ha dirigit el grup Cantinela de l'Escola CoralAubada, a Aldaia ha estat la fundadora del cor Santa Cecília de Macastrei ha dirigit el Cor de cambra de la Universitat Politècnica de Delft. ha treballat al Codarts Conservatory de Rotterdam com a professora de cor.Actualment estudia el màster de direccicó de cors al Conservatori Superiord'Utrecht amb R. Vermeulen, és membre del Laurens Cantorij, dirigeix el cor decambra Vocalise a La Haia, el Cor de Cambra Stichting Vocaal Ensemble EnChantant de Brielle i l'Orfeó d'Aldaia.