HISTÒRIA


L'estudi delsinstruments de corda al poble de Montserrat, i especialment al sí d'aquestasocietat, s'inicia al voltant de 1972 com a conseqüència de la creació de laCàtedra Ambulant de violí i posteriorment de violoncel, creació que foupossible gràcies a la iniciativa de Salvador Seguí i del Conservatori deValència, i amb el recolzament econòmic de l'antiga Caixa d'Estalvis deValència. Els primers professors foren Salvador Porter en violí i AlejandroAbad en violoncel, la qual cosa va permetre que un grup important de xiquetsdel nostre poble i del pobles del voltant pogueren iniciar-se en l'estudid'instruments de corda.

Gràcies a l'èxitd'aquesta iniciativa, es crea, al voltant de 1983, la primera orquestra decorda del poble de Montserrat dirigida per Salvador Porter. En esta primeraetapa, sent una orquestra de cambra, participa per primera vegada en 1984 en laSetmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat, i realitza tambénombrosos concerts al llarg de tota la Comunitat Valenciana i de totaEspanya.

En 1989 es crea a laSocietat Instructiva la "Jove Orquestra Unió Musical", de la mà delmestre director de la Banda de la Societat en aquellmoment, Josep Onofre Díez Monzó. En esta segona etapa l'orquestra esconstitueix com a orquestra simfònica, agrupació de músics d'instruments decorda i de vent, contribuint d'una manera molt important a la formació delsnostres músics. Esta orquestra ofereix el seu primer concert a l'estiu de 1989,realitzant concerts al nostre poble, la Comunitat Valenciana i laresta de l'estat espanyol, i participant en diverses ocasions en laSetmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat.

Després d'algunsanys sense activitat, amb un concert celebrat el 28 de desembre s'inicia unanova etapa gràcies a la iniciativa d'un grup de músics de corda de la nostraSocietat, tan professionals com estudiants, si bé ara en format d'orquestra decambra. La seua pretensió és apropar el públic de Montserrat a un repertoridiferent del que ofereixen les altres agrupacions que formen la Societat,enriquint així la vida cultural del nostre poble.