Oferta Educativa Escola de Música

ESCOLA DE MÚSICA S.I.U.M.


EDUCACIÓ INFANTIL (DE 4 A 6 ANYS).

L’Educació Infantil té com a intenció acostar la música als xiquets i xiquetes de Montserrat i dels pobles del voltant i educar-los a través d'ella, en valors humanístics com el respecte, la tolerància i la pau. A més d'ajudar a desenvolupar l'expressió, la concentració i la creativitat, la música posseeix la qualitat de potenciar les relacions socials i fa que els xiquets i xiquetes experimenten la seua capacitat per a relacionar-se amb l'entorn. Per açò, més que oferir una educació purament musical, el que es pretén és educar a través de la música.


INICIACIÓ (7ANYS).

Amb aquest curs el xiquet i la xiqueta començarà a explorar i desenvolupar la seua oïda, el seu sentit rítmic i la cerca de la seua pròpia veu les quals són expressions fonamentals de llenguatge musical, facilitant en ell el desenvolupament d'aptituds musicals. L'acostament dels xiquets i de les xiquetes a la música s’utilitzarà com un mitjà d'expressió dels seus sentiments, sensacions i com un element integrador.

Al mateix temps tots els alumnes comencen, des de l’inici del curs, a treballar amb un instrument de la seua elecció, amb la possibilitat d’incorporar-se al cor infantil de manera voluntària.

La càrrega lectiva setmanal del curs d’iniciació és de 1 hora de llenguatge musical i mitja hora d’instrument, amb l’opció de elegir voluntàriament 1 hora d’instrument, amb la conformitat del professor corresponent.


ENSENYANCES ELEMENTALS.

Aquestes ensenyances responen ala finalitat de proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat preparatòria per a les ensenyances professionals de música. Els objectius principals són apreciar la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d’expressió cultural.

El grau elemental que ofereix la nostra escola s’estructura en quatre cursos acadèmics, i té com a base principal el currículum que estableix la Conselleria d’Educació, adaptant-lo ales necessitats específiques dels nostres alumnes i de la nostra Societat Musical.

En els dos primers cursos l’alumnat té l’opció d’elegir 1 hora d’instrument, sempre amb la conformitat del professor.


PERFECCIONAMENT MUSICAL.

Aquest perfeccionament musical va dirigit a aquell alumnat que no ha continuat estudiant música de manera reglada, però que al mateix temps té interès en rebre classes de manera individual d’instrument o d’altres assignatures teòriques, per tal de seguir millorant i progressant.

ESCOLA D’ADULTS.

L’escola d’adults va dirigida a aquelles persones adultes que decideixen introduir-se en el món musical, tinguen coneixements previs de música o no, i poden fer-ho de la manera que millor s’adapte a les seues preferències i necessitats (solfeig per a adults, instrument sols i cor d’adults).

MUSICOTERÀPIA.

La musicoteràpia és la utilització de la música per un professional qualificat amb uns objectius terapèutics determinats, com són promoure la comunicació, l’aprenentatge, l’expressió, etc., amb la finalitat d’assistir a les necessitats físiques, emocionals, socials i cognitives de qualsevol persona, tant xiquets com adults.

Aquest tipus de teràpia està dirigida a persones de qualsevol edat amb necessitats concretes: retràs mental, educació especial, psiquiatria, problemes emocionals i de relació, teràpia familiar i problemes del llenguatge.

Actualment la nostra escola compta en el seu claustre de professors amb un especialista titulat en Musicoteràpia.


ATENCIÓ A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS.

Des de l’escola de música,entenem aquesta com a una important font integradora, on ningú estiga exclòs per les seues capacitats i/o aptituds. És per això, que des de l’escola, apostem per una integració total.

Actualment la nostra escola compta amb la col·laboració d’una terapeuta que ofereix assessorament a tots els professors implicats en la formació educativa dels alumnes amb necessitats especials.


OFERTA INSTRUMENTAL DE L’ESCOLAClarinet

Fagot

Flauta Travessera

Oboè

Percussió

Piano

Saxòfon

Trombó

Trompa

Trompeta

Tuba/Bombardí

Viola

Violí

VioloncelPla d'Estudis de Grau Elemental