full matrícula elemental (iniciació i de 1er a 4art d'elemental)