Informació general de les proves d'accés a grau professional per al curs 24-25Les proves d'accés a Grau professional tindràn lloc el proper dissabte dia 22 de juny a les 09.00 hores.


El període d'inscripció serà desde el 6 fins al 17 de maig.


El període d'inscripció per a la segona convocatòria de les proves serà del 5 al 8 de juliol.


El preu de les proves serà de 50,58€.

La prova constarà de tres parts:

- Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric-pràctics del llenguatge musical.

- Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida per el tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell de les obres presentades per l’alumne s’hauran d’ajustar als continguts terminals del curs anterior al que es presente. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

- Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.