Llistat d'admesos a Ensenyances Professional per el curs 24-25A continuació podreu consultar el llistat d'admesos a Ensenyances Professionals per el curs 2024-2025.Tots aquells que no tinguen superada la prova recordar-los que hi ha una segona convocatòria la qual es realitzarà el proper dia 19 de juliol, a les 16 h.

Aquells admesos poden realitzar la matrícula fins al proper 15 de juliol (els fulls de matricula podeu trobar-los a la nostra web, apartat fulls de matricula)Llistat provissional d'admesos a Ensenyances Professional per el curs 24-25